Quote “vv Wernhout gasloos” door voorzitter Jan Hereijgers

Start
——-
Wij moeten alweer terug naar woensdag 21 november 2018 voor het eerste persmoment in het
pilotproject “VOETBALVERENIGING WERNHOUT GAAT IN 2019 VAN HET GAS AF” samen met de
Gemeente Zundert, HoCoSto en VV Wernhout.
Een trotse wethouder De Beer met deze pilot in de gemeente Zundert en met een Achtmaals bedrijf
bij de Voetbalvereniging Wernhout, waarbij de voorzitter uitsprak: “Deze kans konden we niet laten
lopen. Hoe mooi is het als een grote kostenpost voor ons als vereniging straks wegvalt”

 

Aftasten
————
In de periode daarna (vanaf 2019) is er door Leo Stes en John Huijbregts namens de vv Wernhout,
Hans Kroonenburg van de gemeente Zundert, Gerda en René Geerts van HoCoSto en later Kees van
den Buijs van vdBuijsInstall voortdurend overleg geweest over de businesscase. Allerlei
berekeningsmodellen en technische werkzaamheden werden besproken. Nadat dit traject van
aftasten en voor ons ook de financiële consequenties zichtbaar waren, is besloten over te gaan tot
uitvoeren.

 

Financiën
————-
Duurzaam investeren en financieren gaat samen, maar niet zonder de subsidies. Nadat de eerste
aanvraag SDE+ was afgewezen, kregen wij eind december 2019 een positieve beschikking van het
RVO. In mei 2020 volgde de beschikking ISDE voor de warmtepomp en tenslotte in juli 2020 de BOSA
beschikking.
Op 31 maart 2020 hebben wij toestemming gekregen om een financiering aan te gaan bij BNG onder
voorwaarden. Deze financiering is bekrachtigd op 30 september 2020 en kon er dus worden
overgegaan tot het geven van opdrachten aan de uitvoerders. Tevens werden de overeenkomsten
gesloten met de gemeente.

 

Corona
———-
Gedurende het proces heeft vanaf maart 2020 het coronavirus zijn kop opgestoken. Tot aan het
rondkomen van de financiering niet direct een belemmering, maar nu in een laatste fase wel.
Vertraagde leveringen vanuit China hebben invloed op de oplevering.

 

Opdrachtbevestiging en overeenkomsten tekenen
——————————————————————-
Vooraf werd er vaak gesproken over de uitvoering van de werkzaamheden met de diverse partijen.
Nadat de opdrachten door Leo Stes op papier waren gezet, volgde de ondertekening eind november
en begin december 2020. De overeenkomsten met de gemeente worden ondertekend op 25
februari 2021.

 

Aanvang werkzaamheden en upgrading kleedkamers
————————————————————————
Een aantal fanatieke leden en vrijwilligers van de VV Wernhout heeft in de aanloopperiode het
tassenhok verplaatst naar het ballenhok. Deze is opnieuw ingedeeld en gebruiksklaar gemaakt.
Het voormalige tassenhok wordt nu de technische ruimte voor de diverse installaties.
Ook het kalkhok is gerenoveerd en geschikt gemaakt om materialen vorstbestendig op te slaan.
De gehele CV installatie, welke in 1965 was aangelegd, in de kleedlokalen is vervangen door een LTV
verwarming met radiatoren. Hiervoor hebben vrijwilligers alle plafonds in de kleedlokalen en
bestuurskamer hebben verwijderd.
De gemeente heeft hiervan dankbaar gebruik van gemaakt en heeft een legionella-bestendige
warmwatervoorziening met moderne douchekoppen geïnstalleerd. Tevens hebben zij nieuwe
plafondmaterialen beschikbaar gesteld. Deze zijn wederom door onze vrijwilligers aangebracht.
Op 4 januari 2021 is door vdBuijsInstall gestart met de werkzaamheden. HoCoSto zal z.s.m. verder
gaan, nadat de materialen geleverd worden. Dit heeft zoals eerder vernoemd dus vertraging
opgelopen door de coronapandemie. Hierdoor is er nog wat onzekerheid over de opleveringsdatum.
Als de materialen geleverd zijn van HoCoSto zullen wij nogmaals een beroep doen op onze leden om
te helpen.

 

0 op de meter
——————
Het bestuur van de voetbalvereniging was reeds langer voornemens om de energiekosten te
minimaliseren. Vandaar dat dit pilot-traject ‘gasloos maken van het sportcomplex’ op het juiste
moment binnenkwam.
Al snel werd de gymzaal bij het project betrokken waardoor zij ook meeliften in deze pilot.
De voetbalvereniging wil meer. 0 op de meter is het streven.
Het eerdere plan om het complex te voorzien van zonnepanelen kon nu gelijktijdig uitgevoerd
worden met dit project.
Ook hierbij dacht de gemeente mee en op het kleedgebouw en de kantine kwam een extra laag
dakbedekking. Energiebeperkende maatregelen worden aangelegd. Lampen worden vervangen door
led verlichting en ventilatoren worden met sensoren op luchtgevoeligheid aangestuurd. Bij de
kantine wordt dit aangestuurd door het CO² gehalte. De verlichting wordt geschakeld met sensoren
en tevens zijn er waterbesparende douches geplaatst. Door een ingenieus GBS systeem gaat er geen
energie verloren. Blijft er een deur van het kleedlokaal te lang open, dan valt de verwarming van dat
lokaal uit.
Na voltooiing van al deze voorzieningen zal energiemeter op 0 gezet worden en blijven staan.

 

Synergievoordeel
———————–
De Dorpsraad Wernhout is reeds een geruime tijd bezig met het realiseren van een voetbalkooi voor
de gemeenschap van Wernhout.
De warmte-opslag de warmwaterbuffer komt op dezelfde plaats te liggen.
Doordat we werk met werk kunnen maken valt dit voordeel uit ten gunste van de voetbalkooi. Met
een bijdrage van de voetbalvereniging kan de dorpsraad haar lang gekoesterde wens in vervulling
laten gaan. Dankzij de medewerking van HoCoSto zal de voetbalkooi gerealiseerd worden door
Tereco, Wil Huijbregts en ook nu weer de vrijwilligers van de voetbal.

 

Deze kans konden wij niet laten lopen
————————————————–
Als voorzitter hoop ik na voltooiing van het pilot project het glas te heffen samen met alle mensen,
die zich hebben ingespannen voor dit project. Natuurlijk hopen wij hiermee een voorbeeld te
kunnen zijn voor alle sportaccommodaties in de wijde omgeving.

 

Voetbalvereniging Wernhout,
voorzitter Jan Hereijgers.

Deel dit bericht op social media