Gedrag en anti-pesten

Bij VV Wernhout hechten we veel waarde aan normen & waarden. Respect hebben voor de medemens en anderen behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden, zijn hierbij het uitgangspunt. In het kader van dit onderwerp, zijn binnen VV Wernhout gedragsregels opgesteld. Daarnaast is voor pesten een anti-pestprotocol opgesteld.

Via de onderstaande links, kom je bij de bovengenoemde documenten:

Gedragsregels VV Wernhout

Anti-pest-protocol VV Wernhout