Inschrijving, contributie en afmelden

*Inschrijven is mogelijk vanaf 4 jaar.

Tot 6 jaar wordt er alleen getraind. Vanaf 6 jaar mag er aan de reguliere KNVB competitie worden deelgenomen zodra een speler een KNVB-nummer heeft.

Verder:
– de eerste drie maanden zijn voor beginnende voetballers gratis
– bij aanmelden tijdens het seizoen, kan de contributie naar rato worden aangepast

Een aanmelding geldt in principe voor een heel seizoen en wordt zonder tegenbericht steeds voor een heel seizoen verlengd.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier hiernaast. U ontvangt dan automatisch bericht van de betreffende coördinator met de benodigde informatie.

Bij aanmelding gaat u akkoord met het privacy policy van VV Wernhout. Dit document kunt u vinden door hier te klikken. Indien vragen kunt u terecht bij het e-mail adres dat in deze policy vernoemd is.

Als uw kind zich onverhoopt wil afmelden voor een volgend seizoen dient dit eveneens te gebeuren bij Toon Hereijgers (076-5975419 of secretaris@vvwernhout.nl ) vóór 1 maart (junioren) of 1 mei (senioren) van het lopende seizoen. Bij niet tijdig afmelden worden onkosten in rekening gebracht. Er wordt in géén geval restitutie verleend.

Elftalindeling:

De elftalindeling gebeurt in goed overleg tussen jeugdcommissie en leiders/trainers. De uiteindelijke beslissing zal door het jeugdbestuur worden genomen.

Overige benodigdheden:

Met dank aan sponsoren wordt aan elke speler een wedstrijdtenue (shirt, broek en kousen) en voetbaltas ter beschikking gesteld. Voor sommige elftallen zijn er ook wedstrijdtrainingspakken beschikbaar. Deze spullen zijn en blijven eigendom van de vereniging. Er dient dus zorgvuldig mee te worden omgegaan. Bij beschadiging of verlies worden de onkosten in rekening gebracht.

Diversen:

Jaarlijks brengt de v.v Wernhout een (digitaal) informatieboekje uit. Hierin staan bovenstaande gegevens, maar ook een aantal belangrijke zaken m.b.t. de trainingen en wedstrijden én een aantal gedragsregels. Een lid van de v.v. Wernhout dient zich te allen tijde te gedragen naar de normen en waarden van de vereniging. Bij overtreding zullen passende maatregelen worden genomen.

Voor vragen kun je bellen naar het sportpark 076-5973253 (zaterdag en zondag)

Namens hoofdbestuur en jeugdbestuur veel voetbalplezier!