,

Het einde van wederom een apart seizoen….

Het seizoen 2019-2020 ging vorig jaar de boeken in als historisch. De Corona-pandemie maakte abrupt een einde aan het vorige seizoen. Vorig jaar zomer hoopten we allemaal op een heel ander seizoen in 2020-2021. Nu blijkt… het werd wederom historisch en heel apart!

 

Senioren:

Het seizoen werd met veel ambitie en blijdschap opgestart. Geen/weinig publiek, niet douchen en een kantine die met veel beperkingen open is. Het werd allemaal voor lief genomen en er werd aangevangen met de competities. Helaas kwam er al na een aantal wedstrijden een einde aan het seizoen. Later bleek dat dit het einde van een seizoen werd. Gelukkig kunnen we bij deze wel melden dat er heel weinig senioren-leden hebben aangegeven te zullen stoppen.

We verwachten dat we straks in augustus/september weer een nieuw seizoen met frisse moed kunnen aftrappen. Hopelijk wordt dit nu werkelijkheid en wordt het een ‘normaal seizoen’.  De bedoeling is om het seizoen te openen met een gezinsdag waarop we een stukje ‘3e helft’ in kunnen halen.

 

Jeugd:

De jeugd begon ook met frisse moed aan het nieuwe seizoen. Ook bij hen waren er aanpassingen en ook het seizoen bij de jeugd werd plotseling beëindigd. Althans…de competities. Gelukkig konden voor de jeugd grotendeels de trainingen door blijven gaan. Met behulp van onze geweldige leiders/trainers werden er iedere keer ludieke en alternatieve activiteiten verzonnen op de zaterdagen. Onze leiders/trainers verdienen hier een geweldig compliment voor. Het toetje voor de jeugd is op dit moment de regio-cup. Helaas is dit niet voor de O19 teams, maar gelukkig kunnen de andere jeugdleden nu nog een paar wedstrijdjes voor het ‘echie’ voetballen!

 

Vrijwilligers:

In de corona-periode is er een heleboel gebeurd op het sportpark. De kleedkamers zijn zo goed als nieuw met onder andere nieuwe plafonds en radiatoren. In de maand juli wordt er aangevangen met de zonnecollectoren op de gymzaal en de warmtebuffer op het veldje achter de gymzaal. Daarna zal er gestart worden met de voetbalkooi. De maandagploeg start ook langzaam zijn wekelijkse activiteiten weer op. Niet alles heeft dus stil gelegen. Wij zijn ontzettend trots op onze vrijwilligers en zijn hen natuurlijk heel erg dankbaar!

 

Sponsoren:

Dat wij een trouw sponsorbestand hebben, bleek afgelopen seizoen weer wel. Ondanks een ontzettend moeilijke periode voor vele ondernemers hebben we erg weinig sponsoren verloren. Wij zijn natuurlijk ook hen dankbaar voor het vertrouwen en de steun!

 

Op naar een ‘normaal’ 2021-2022!

Bestuur VV Wernhout

Paastraktatie voor De Willaert

Hoewel het voetbalspelletje op dit moment stil ligt staat het verenigingsleven van VV Wernhout niet helemaal stil.
De trainingen voor jeugd en senioren gaan gelukkig door. Wedstrijden en andere activiteiten zijn op dit moment niet mogelijk.
Ook in deze “rustige” periode gebeurt er genoeg achter de schermen.
Het project gasloos / 0 op de meter brengt veel bestuurlijk werk met zich mee.
Daarnaast worden er diverse werkzaamheden verricht door vele vrijwilligers en sponsors. Het is goed om te zien dat de relatie met de leden, achterban en sponsors hecht is.
Omdat de jeugdkampen niet door kunnen gaan hebben we gekeken hoe we dit budget goed kunnen besteden.
Onze allerkleinsten willen de medewerkers, vrijwilligers en bewoners van De Willaert een paastraktatie aanbieden.
Dit als steuntje in de rug in deze lastige tijd.

 

Bestuur en Jeugdbestuur VV Wernhout

 

,

Jaarvergadering 2019-2020

De jaarvergadering is zoals reeds bekend niet doorgegaan afgelopen jaar. Hierover hebben wij onze leden op de hoogte gesteld.

Wij hebben pas geleden in een brief toestemming gevraagd aan alle leden om de jaarvergadering uit te stellen naar een later tijdstip. Het plan is om dit dan te combineren met de jaarvergadering van het seizoen 2020-2021.

 

Vanuit de leden is hier geen bezwaar tegen gekomen. Dit betekent dat de jaarvergadering tot nader te bepalen datum uitgesteld wordt.

 

Bestuur VV Wernhout

 

 

Voetgolf voor V.V. Wernhout-jeugd

Op 27 februari 2021 heeft de V.V. Wernhout-jeugd een potje voetgolf gespeeld!

Met een scorekaart in de hand, trapte de JO12 om 11:00 uur ‘s ochtends af. Zij waren de eersten die aan de 5 holes mochten beginnen.
De JO14, MO15, JO16, MO17, MO19 en JO19 volgde, waarna de dag in het zonnetje werd afgesloten.

Elke deelnemende speler kreeg na afloop muntjes om te besteden bij De BolleBuiken XXL, die speciaal voor onze jeugdspelers om 14:30 uur al open ging!

 

Quote “vv Wernhout gasloos” door voorzitter Jan Hereijgers

Start
——-
Wij moeten alweer terug naar woensdag 21 november 2018 voor het eerste persmoment in het
pilotproject “VOETBALVERENIGING WERNHOUT GAAT IN 2019 VAN HET GAS AF” samen met de
Gemeente Zundert, HoCoSto en VV Wernhout.
Een trotse wethouder De Beer met deze pilot in de gemeente Zundert en met een Achtmaals bedrijf
bij de Voetbalvereniging Wernhout, waarbij de voorzitter uitsprak: “Deze kans konden we niet laten
lopen. Hoe mooi is het als een grote kostenpost voor ons als vereniging straks wegvalt”

 

Aftasten
————
In de periode daarna (vanaf 2019) is er door Leo Stes en John Huijbregts namens de vv Wernhout,
Hans Kroonenburg van de gemeente Zundert, Gerda en René Geerts van HoCoSto en later Kees van
den Buijs van vdBuijsInstall voortdurend overleg geweest over de businesscase. Allerlei
berekeningsmodellen en technische werkzaamheden werden besproken. Nadat dit traject van
aftasten en voor ons ook de financiële consequenties zichtbaar waren, is besloten over te gaan tot
uitvoeren.

 

Financiën
————-
Duurzaam investeren en financieren gaat samen, maar niet zonder de subsidies. Nadat de eerste
aanvraag SDE+ was afgewezen, kregen wij eind december 2019 een positieve beschikking van het
RVO. In mei 2020 volgde de beschikking ISDE voor de warmtepomp en tenslotte in juli 2020 de BOSA
beschikking.
Op 31 maart 2020 hebben wij toestemming gekregen om een financiering aan te gaan bij BNG onder
voorwaarden. Deze financiering is bekrachtigd op 30 september 2020 en kon er dus worden
overgegaan tot het geven van opdrachten aan de uitvoerders. Tevens werden de overeenkomsten
gesloten met de gemeente.

 

Corona
———-
Gedurende het proces heeft vanaf maart 2020 het coronavirus zijn kop opgestoken. Tot aan het
rondkomen van de financiering niet direct een belemmering, maar nu in een laatste fase wel.
Vertraagde leveringen vanuit China hebben invloed op de oplevering.

 

Opdrachtbevestiging en overeenkomsten tekenen
——————————————————————-
Vooraf werd er vaak gesproken over de uitvoering van de werkzaamheden met de diverse partijen.
Nadat de opdrachten door Leo Stes op papier waren gezet, volgde de ondertekening eind november
en begin december 2020. De overeenkomsten met de gemeente worden ondertekend op 25
februari 2021.

 

Aanvang werkzaamheden en upgrading kleedkamers
————————————————————————
Een aantal fanatieke leden en vrijwilligers van de VV Wernhout heeft in de aanloopperiode het
tassenhok verplaatst naar het ballenhok. Deze is opnieuw ingedeeld en gebruiksklaar gemaakt.
Het voormalige tassenhok wordt nu de technische ruimte voor de diverse installaties.
Ook het kalkhok is gerenoveerd en geschikt gemaakt om materialen vorstbestendig op te slaan.
De gehele CV installatie, welke in 1965 was aangelegd, in de kleedlokalen is vervangen door een LTV
verwarming met radiatoren. Hiervoor hebben vrijwilligers alle plafonds in de kleedlokalen en
bestuurskamer hebben verwijderd.
De gemeente heeft hiervan dankbaar gebruik van gemaakt en heeft een legionella-bestendige
warmwatervoorziening met moderne douchekoppen geïnstalleerd. Tevens hebben zij nieuwe
plafondmaterialen beschikbaar gesteld. Deze zijn wederom door onze vrijwilligers aangebracht.
Op 4 januari 2021 is door vdBuijsInstall gestart met de werkzaamheden. HoCoSto zal z.s.m. verder
gaan, nadat de materialen geleverd worden. Dit heeft zoals eerder vernoemd dus vertraging
opgelopen door de coronapandemie. Hierdoor is er nog wat onzekerheid over de opleveringsdatum.
Als de materialen geleverd zijn van HoCoSto zullen wij nogmaals een beroep doen op onze leden om
te helpen.

 

0 op de meter
——————
Het bestuur van de voetbalvereniging was reeds langer voornemens om de energiekosten te
minimaliseren. Vandaar dat dit pilot-traject ‘gasloos maken van het sportcomplex’ op het juiste
moment binnenkwam.
Al snel werd de gymzaal bij het project betrokken waardoor zij ook meeliften in deze pilot.
De voetbalvereniging wil meer. 0 op de meter is het streven.
Het eerdere plan om het complex te voorzien van zonnepanelen kon nu gelijktijdig uitgevoerd
worden met dit project.
Ook hierbij dacht de gemeente mee en op het kleedgebouw en de kantine kwam een extra laag
dakbedekking. Energiebeperkende maatregelen worden aangelegd. Lampen worden vervangen door
led verlichting en ventilatoren worden met sensoren op luchtgevoeligheid aangestuurd. Bij de
kantine wordt dit aangestuurd door het CO² gehalte. De verlichting wordt geschakeld met sensoren
en tevens zijn er waterbesparende douches geplaatst. Door een ingenieus GBS systeem gaat er geen
energie verloren. Blijft er een deur van het kleedlokaal te lang open, dan valt de verwarming van dat
lokaal uit.
Na voltooiing van al deze voorzieningen zal energiemeter op 0 gezet worden en blijven staan.

 

Synergievoordeel
———————–
De Dorpsraad Wernhout is reeds een geruime tijd bezig met het realiseren van een voetbalkooi voor
de gemeenschap van Wernhout.
De warmte-opslag de warmwaterbuffer komt op dezelfde plaats te liggen.
Doordat we werk met werk kunnen maken valt dit voordeel uit ten gunste van de voetbalkooi. Met
een bijdrage van de voetbalvereniging kan de dorpsraad haar lang gekoesterde wens in vervulling
laten gaan. Dankzij de medewerking van HoCoSto zal de voetbalkooi gerealiseerd worden door
Tereco, Wil Huijbregts en ook nu weer de vrijwilligers van de voetbal.

 

Deze kans konden wij niet laten lopen
————————————————–
Als voorzitter hoop ik na voltooiing van het pilot project het glas te heffen samen met alle mensen,
die zich hebben ingespannen voor dit project. Natuurlijk hopen wij hiermee een voorbeeld te
kunnen zijn voor alle sportaccommodaties in de wijde omgeving.

 

Voetbalvereniging Wernhout,
voorzitter Jan Hereijgers.

VV Wernhout Nieuw(jaar)sbrief!

Allereerst wensen wij natuurlijk iedereen een gelukkig en gezond 2021!

 

Voetbal is de hoofdtaak van de vereniging. We hopen dat er daarom de komende periode zo snel mogelijk weer getraind mag worden en hopelijk volgen er dan ook snel weer wedstrijden in competitieverband. Dit is echter iets wat we niet in de hand hebben.

 

In de tussentijd is er nog wel het één en ander gebeurd bij onze vereniging.

Daarover willen we jullie graag informeren!

 

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief van VV Wernhout!

De trainingen van de jeugd en senioren tot 27 jaar zijn hervat!

De maatregelen zijn wat versoepeld rondom teamsporten. Zowel de jeugd als de senioren tot 27 jaar mogen weer in teamverband buiten sporten.
Voor de senioren vanaf 27 jaar mag dit in 4-tallen.

 

Onderstaand nogmaals opgesomd hoe V.V. Wernhout omgaat met de huidige beperkingen:

 • De kantine blijft tot nader bericht gesloten.
 • De kleedlokalen blijven tot nader bericht gesloten.
 • De competitie voor de senioren is beëindigd en zal niet meer uitgespeeld worden. Er wordt wel gekeken naar alternatieven zodra dit weer mag.
 • De competities voor de jeugd zijn nog niet definitief beëindigd.
 • De jeugd zal de trainingen voortzetten en op zaterdagen worden er waar mogelijk alternatieve, onderlinge programma´s geregeld. Meer hierover volgt via het jeugdbestuur.
 • Senioren trainen tot 27 jaar in teamverband vanaf woensdag 3 maart
 • Senioren vanaf 27 jaar trainen in 4-tallen vanaf woensdag 16 maart

Voor alle personen die welkom zijn op ons sportpark gelden vanzelfsprekend alle basisregels van het RIVM. De basisregels staan hieronder nog eens vermeld:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten)
 • Probeer drukte te vermijden
 • Was vaak je handen

Mochten er wijzigingen zijn in de regels, dan zullen wij jullie opnieuw informeren.
Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij Jan Hereijgers sr. (06-23916819).

Blijf gezond!

Bestuur V.V. Wernhout

, ,

Wernhout League

Na een uitstekende competitiestart voor Wernhout 1 & Wernhout 2 kwamen vanaf 12 oktober 2020 alle competities voor onbepaalde tijd stil te liggen. De reden van deze stillegging kennen we allemaal; Corona. Trainingen mochten vanaf dat moment slechts in groepjes van 4 personen uitgevoerd worden waarbij minimaal 1,5 afstand gehouden moet worden tussen personen. Stof tot nadenken voor de trainers Rudo, Kees & Joost. Hoe kun je, binnen de geldende maatregelen, uitdagende oefenstof blijven aanbieden zonder dat er perspectief is op de herstart van de competities. Al snel werd de Wernhout League in het leven geroepen. Een competitie waarbij er wekelijks wisselende onderdelen afgewerkt werden, waar de spelers zowel individueel als per team punten konden scoren. Het onderdeel ‘hooghouden’ was het startschot van de Wernhout League. Op basis van de uitslag van dit onderdeel zijn de teams samengesteld;

Het was Hein die liet zien het hooghouden beter dan de anderen onder de knie te hebben, maar liefst 2.002 keer hield hij het balletje hoog gevolg door Marvin (983 keer) en Jasper (597 keer).

Vanaf de eerste week was er volop strijd om de prijzen. Een trouwe sponsor had er namelijk voor gezorgd dat iedere winnaar van een onderdeel een cadeautje mocht uitpakken. Met name Max liet verbaal meerdere keren blijken dat hij graag een cadeautje zou willen winnen. Maar zou het Max ook gelukt zijn? Dat lezen jullie verderop in dit verslag. Speciaal voor de Wernhout League zijn er o.a. ‘doelnetten’ besteld met gaten in de boven-en-onderhoeken. Voordat deze gebruikt konden worden verschenen er al filmpjes op de Selectie-App van spelers die in het diepste geheim aan het trainen waren (zie onderstaande video). Via deze weg willen we het bestuur bedanken voor de aanschaf van enkele materialen, zonder deze hulp was de Wernhout League nooit z’n succes geworden. Dank!

De eerste onderdelen waren een pittige conditionele prikkel voor de spelers. Zo was er de befaamde ‘T-Spint’, een oefening op tijd waarbij snelheid met en zonder de bal erg belangrijk zijn. Het was Thijs van den Buijs die de snelste tijd noteerde. Vervolgens was het Tom Verheijen die de beste score wist te noteren bij het onderdeel ‘elastiek’. Tom stond sterk genoeg in zijn schoenen om niet om te vallen. Helaas kunnen we dit niet zeggen over Sven (zie onderstaande video), het is duidelijk dat de sportschool nog niet voor het gewenste resultaat heeft gezorgd. Overige prijswinnaars tijdens de eerste week waren Joep Nelemans, Mathieu Rombouts en Frans Daems

Wernhout League

Team Marvin pakte overtuigend de leiding in het teamklassement, aan hun de taak om hun koppositie in week 2 te verdedigen. Team Karel maakte een valse start en moest zich vanaf de laatste plaats op proberen te gaan werken. Belangrijkste reden voor hun slechte start? Teamcaptain Karel schitterende in afwezigheid en kon zo geen punten halen voor zijn team.

In week 2 werden de spelers getrakteerd op een circuit waarbij snelheid, balcontrole en techniek van groot belang waren. De gevolgen van een aantal weken niet (of minder) voetballen waren bij een aantal spelers duidelijk te zien…. Vanwege de aangescherpte maatregelen van de regering om enkel te trainen in groepjes van 2 personen was er namelijk een ‘stop’ ingelast van twee weken. Hier hadden sommige spelers zichtbaar moeite mee. Na een slalom moest de bal een aantal meters overbruggen zonder de grond te raken (hooghouden) om vervolgens, direct uit de lucht, door de speler in een goaltje geschoten te worden. Carlo Schrauwen voerde dit onderdeel beter uit dan al zijn teamgenoten en was de gelukkige winnaar van een cadeautje. Zijn teamgenoot Marvin had zijn vizier het beste afgesteld bij verschillende afwerkvarianten en kwam als winnaar uit de bus bij het onderdeel ‘afwerken’.

Met twee prijswinnaars mag het geen verrassing genoemd worden dat Team Marvin steviger aan de leiding kwam te staan in het teamklassement, op gepaste afstand gevolgd door Team Sjoerd & Team René. In het individuele klassement was het dringen aan de top van het klassement. De koplopers Hein & Marvin hadden 5 puntjes meer dan de nummers 5 op dat moment.

Tijdens week 3 was het tijd voor een oer-Hollands gezelschapspelletje; Sjoelen. Natuurlijk niet met een houten sjoelbak en sjoelstenen, maar met vier poortjes en ballen. Gijs Domen kroonde zich overtuigend tot de ‘Sjoelkoning’ van VV Wernhout. Hij was slechts één bal verwijderd van een perfecte score. Ook werd deze week de ‘Tjoek’/ de ‘Rebounder’ (of gewoon het ‘Kiestnetje’) onder het stof vandaan gehaald om onderdeel te zijn van de oefening ‘afwerken’. Daar waar sommige spelers al moeite hadden met het raken van de ‘Tjoek’ uit een ingooi, en niet eens tot een schot op goal kwamen, had Dion daar geen probleem mee. Hij schoot de meeste ballen in het net en won daarmee een cadeautje. Het laatste onderdeel van week 3 was een dribbel/ techniek vorm met als extra moeilijkheidsgraad een ‘coördinatiebril’. Met deze speciale ‘coördinatiebrillen’ op voelde sommige spelers zich even net als Edgar Davids in zijn beste jaren. Uiteindelijk bleek Hein Roelands de minste hinder van deze extra bril te ondervinden en zodoende schreef hij dit onderdeel op zijn naam.

Team Sjoerd was goed op dreef in week 3 en kwam als winnaar uit de bus. Zodoende naderde ze Team Marvin in het algemeen klassement, maar was het nog niet voldoende om de 1e plaats over te nemen. Onderaan in het klassement droeg Team Karel de laatste plaats over aan Team Maikel. Ook Team Jasper & Team Frans stonden dicht bij de gevarenzone in de ranglijst. Teamcaptain Marvin sloeg een klein gaatje in het individuele klassement, maar Hein, Frans en Thijs v/d Buijs hadden slechts een kleine achterstand.

Als welkome afwisseling in de Corona-periode vond op zaterdag 28 november een Selectie activiteit plaats. Via een online omgeving werd ‘Ranking the Selectie’ gespeeld. Geen onderdeel van de Wernhout League maar daardoor niet minder vermakelijk. Vragen als ‘Wie zou de succesvolste vlogger zijn?’ en ‘Wie vind zich de beste charmeur?’ zijn beantwoord en waar nodig werd het nodige commentaar gegeven (vaak niet voor herhaling vatbaar en daarom ook geen onderdeel van dit verslag). Het was Sjoerd Willemsen die won en zichzelf ‘Meestervoorspeller’ mag noemen. Hij stoot hiermee Alex Huijbregts van zijn troon. Het leverde Max (vooralsnog) geen cadeautje op maar hij (& vriendje Sven) werd ontzettend vaak genoemd bij de ingestuurde antwoorden. Stond hij toch mooi eventjes in the spotlight.

Het hoogtepunt van week 4? De uiterst betrouwbare snelheidsmeter. Vanaf drie afstanden (10 meter, 15 meter & 20 meter) kregen de spelers drie pogingen om zo snel mogelijk voorbij de snelheidsmeter te lopen. Het totaal van alle snelheden bepaalde je score. Het was Gijs Domen die er wederom met de overwinning vandoor ging. Al heeft hij geluk gehad volgens nummer 4 Karsten, hij gaf aan ‘Sonde, er zat nog meer in die benen’. Verder wonnen Dion de Meijer & Thijs van den Buijs nog een onderdeel, beide had al ervaring met het uitpakken van een cadeautje. Eerlijkheid gebied ons te zeggen dat Max op het onderdeel ‘Circuit’ erg dicht bij de overwinning was. Helaas bleek dat een aantal spelers uiteindelijk nét iets sneller was dan hem (of de stopwatch van Kees iets langzamer loopt…). Op hetzelfde onderdeel noteerde Bram Domen een opvallende tijd. Een enkeling vroeg zich af of Bram het parcours wellicht aan de elastiek had afgelegd? Bram zelf hield het op matchfixing.                                             Team Frans deed wat het moest doen om uit de gevarenzone te komen en kroonde zich tot weekwinnaar. Ook Team Marvin scoorde goed en bleef aan de leiding van het klassement. In het individuele klassement wijzigde zo goed als niks in de bovenste regionen.

In week 5 deed het ‘Kliko-spel’ zijn intreden. Joep Nelemans behaalden de meeste punten en won zodoende een cadeautje. Het oorspronkelijke idee was om het spel met drie kliko’s te spelen. Één van de kliko’s zou door Kees geregeld worden. Op het moment van schrijven zijn we nog steeds in afwachting van de kliko, wellicht dat deze in 2021 wordt afgeleverd bij het sportpark. Daarnaast werd er gevoetvolleyd voor de punten. Trainer Rudo had voor de belijning en netten gezorgd waardoor de omstandigheden ideaal waren. Karel van Aert kroonde zich tot ‘Voetvolleykoning’.

Team Sjoerd liep maar liefst 30 punten in op Team Marvin en naderde de koplopers zo tot op een aantal punten. Toch waren ze niet de grote winnaar van deze week, dat was namelijk Team Karel die de concurrentie ver achter zich liet. Na een valse start kwam nu zelfs het podium in zicht voor dit team. Met de laatste week, de finaleweek, voor de boeg werd duidelijk dat de strijd onderin tussen Team Maikel & Team Jasper zou gaan. Marvin was nog steeds de trotse koploper in het individuele klassement maar naaste belager Frans was hem tot op drie punten genaderd. Wie trekt er in de finaleweek aan het langste eind?En toen…. Toen kwam er de nog strengere lockdown waar we nu nog steeds in zitten en was trainen in groepen van 4 personen niet meer toegestaan. Na overleg met het bestuur is er besloten om de finaleweek (conform de geldende maatregelen) af te werken in groepen van 2 personen. Doorslaggevend in die keuze is het enthousiasme van de spelers geweest om de Wernhout League af te maken.

De finaleweek van de Wernhout League stond in het teken van twee individuele opdrachten (‘vrije trappen’ en ‘foto schieten’) en twee teamopdrachten (‘Memory’ en ‘Pass/ afwerken’). Beide individuele onderdelen werden gewonnen door Alex Huijbregts, die extra motivatie haalde uit zijn persoonlijke strijd met Sven. Het verschil in het individuele klassement tussen beide kemphanen was slechts 1,5 punt voorafgaand aan de finaleweek. Door zijn twee overwinning won Alex niet alleen twee cadeautjes, maar eindigde hij ook boven Sven. Het teamonderdeel ‘Memory’, een variant op het bekende spelletje in combinatie met een circuit met bal, liet zien dat de communicatie tussen de teamleden niet altijd optimaal is. Team Sjoerd legde het parcours het snelst af, al hadden ze daar wel een grijs gebied van de spelregels voor nodig. Belangrijker voor hun was dat ze door deze overwinning de koploper van het algemeen klassement dichter naderde. Het onderdeel ‘Pass/afwerken’ werd overtuigend door Team Frans gewonnen. De finaleweek werd gewonnen door Team Sjoerd, maar was het genoeg om ook de eindzege in de wacht te slepen? Het antwoord is ‘Nee’. Uiteindelijk kwamen ze één punt tekort op de winnaars van de Wernhout League; Team Marvin! Vanaf deze plek een felicitatie aan Marvin, Mathieu, Carlo M. & Carlo S.! Onderaan werd de strijd om de laatste plaats ‘gewonnen’ door Team Maikel, in de laatste week is het ze niet gelukt hun achterstand op Team Jasper goed te maken.

Het individuele klassement van de Wernhout League werd overtuigend gewonnen door Marvin Antens, die daarmee de dubbel pakt. Bij veel onderdelen eindigde hij in de top van het klassement en hij mag zich dan ook een meer dan terechte winnaar noemen. Op plek twee eindige René van Hees, die overigens het (door zichzelf uitgeschreven) klassement ‘latje trap’ overtuigend won. Helaas voor René waren hier geen punten mee te verdienen. Op het laagste treetje van het podium vinden we Thijs v/d Buijs terug, die op een 3e plek eindigde.  Nu is het tijd voor de winterstop. Hoelang deze gaat duren is op dit moment nog niet bekend. We hopen dat we vanaf 19 januari weer ‘de wei’ in mogen maar dit hangt natuurlijk af van de ontwikkelingen en maatregelen omtrent het Corona-virus. Via deze weg willen we, namens de selectie, al onze trouwe volgers bedanken voor hun support in 2020. Prettige feestdagen, blijf gezond en tot snel langs de lijn in 2021!

 

 

VV Wernhout wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021!

Het jaar 2020 zit er weer bijna op. Een bewogen jaar met een Coronavirus wat ons in de greep hield. Weinig tot geen activiteiten en voetbalcompetities die abrupt tot een eind kwamen.

 

Ondanks het feit dat de vooruitzichten nog onduidelijk zijn en er vooralsnog geen einde in zicht is, willen wij als bestuur bij deze toch wat mensen bedanken aan het einde van dit jaar.

 

Het gaat hierbij om onze (kader)leden, sponsoren en natuurlijk ook alle supporters! Het is voor iedereen een vreselijk moeilijke tijd, maar de keren dat we iets konden op voetbalgebied heeft iedereen zijn uiterste best gedaan om er het maximale uit te halen. Vooral voor de jeugd hebben we nog wel het een en ander kunnen realiseren. Voor de senioren was dit moeilijker. Vanzelfsprekend gaan we er alles aan doen om, wanneer de omstandigheden dit toelaten, dit ook voor onze senioren te regelen.

 

We hopen op jullie begrip en wensen iedereen fijne feestdagen, gezondheid en een in alle opzichten beter 2021.

 

Bestuur VV Wernhout