Jubileumcommissie 75-jarig bestaan vv Wernhout.

Op 1 december 2018 bestaat onze voetbalvereniging 75 jaar ! Dit heuglijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Hiervoor is een speciale jubileumcommissie gevormd onder voorzitterschap van Ad Anthonissen.

De leden van deze commissie komen uit alle geledingen van de vereniging. In deze commissie hebben zitting:

Mandy de Bakker, Kim Luteijn, Sandra Broosus, Tinus van Hasselt, Ronald van Loon, Tom Zagers, Richard van Opstal en Hein Roelands.

De komende periode zullen jullie meer horen van deze commissie. De bedoeling is dat alle activiteiten binnen de vv Wernhout dit jaar in het kader staan van het 75-jarig jubileum. De manier waarop is een zaak waarover de jubileumcommissie zich buigt.

Aan de hand van tal van (zeker ook al bestaande) activiteiten wordt toegewerkt naar 1 december 2018. Dat weekend wordt hopelijk het hoogtepunt en gelijk de afsluiting van dit voor onze vereniging bijzondere jaar.

Mochten jullie suggesties en/of ideeën hebben dan kun je dit altijd doorgeven aan de jubileumcommissie via mailaanthonissen@live.nl

Namens het bestuur,

de voorzitter,

Jan Hereijgers.