Contributie 2018-2019

Op de algemene ledenvergadering van 9 november jl. is de contributie voor het seizoen 2018-2019 vastgesteld.
Ondanks dat het jubileumjaar gepaard gaat met extra uitgaven, heeft het bestuur besloten de contributie niet te verhogen.

Alle leden zullen via hun leiders onderstaande brief ontvangen.

Aankondiging Contributie 2018